Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Архівний відділ

Завідувач сектору

Коваль Ірина Петрівна

 головний спеціаліст

 Сташук Світлана Миколаївна

Адреса

04205, м. Київ,  вул. Тимошенка, 16 , кім. 106

Телефон

(044) 418-63-66

Розклад роботи

Понеділок-четвер – 9.00 – 18.00

П’ятниця  - 9.00 – 16.45

Обідня перерва – 13.00-13.45

Дні прийому 

 

 

 

Дні прийому (з питання приймання документів при ліквідації установ):

 

 Понеділок з 9.00 до 13.00

 четвер з 14.00 до 17.30

перерва з 13.00 до 13.45

 

 1 та 3  середа місяця з 10-00 до 13-00 

З питання надання архівних документів звертатися в Центр надання адміністративних послуг Оболонського району за адресою: 

-  вул.Маршала Тимошенка, 16- 1 повехр;

 

-  пр. Героїв Сталінграда, буд .57, кім.5.

 

(для отримання архівних довідок про стаж роботи та заробітну плату на підприємстві необхідно надати  копію трудової книжки )                            

Основні функції структурного підрозділу

 

 • реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

  – координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

  – внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

  – здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

  – забезпечення зберігання, обліку і охорони документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих відділу державними органами, органами місцевого самоврядування,  підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

  – організація централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

  – надання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб;

  –  надання консультативно-методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям в організації діловодства та зберіганні документів

 

Нормативно-правові засади діяльності сектору:

 

     - Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні  установи» від 24.12.1993 N 3814-XII

 

 -  Наказ Міністерства Юстиції України від 12.04.2012 №578/5 «Про затвердження переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.04.2012 за № 571/20884);

 

 -  Наказ Міністерства Юстиції України від 14.03.2013 № 430/5 «Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18.03.2013 за № 428/22960);

 

 -  Наказ Міністерства Юстиції України від 16.03.2015  № 366/5 «Про внесення змін до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.03.2015 за № 297/26742);

 

 - Наказ Міністерства Юстиції України від 02.03.2015  № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04.03.2015 за № 251/26696);

 

 - Наказ Міністерства Юстиції України від 02.03.2015  № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від за № 250/26695);

 

 -  Правила роботи архівних установ України», затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116;

 

 -  Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181.

 

 

 

ПАМ'ЯТКА

 

Порядок передавання документів в Державні архіви

 

 Необхідні документи:

 

-   Свідоцтво про державну реєстрацію;

 

- Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій   
    України (ЄДРПОУ) - - Статут;

 

-  лист на Голову державної адміністрації.

 

 СПРАВА №1

 

ПРОТОКОЛИ (оригінали):

 

-         про створення підприємства;

 

-         про призначення директорів;

 

-         про звільнення директорів;

 

-         Засвідчена копія протоколу про створення ліквідаційної комісії.

 

НАКАЗИ (без заяв):

 

-         про прийом;

 

-         переміщення;

 

-         звільнення;

 

-         сумісництво;

 

-         заохочення;

 

-         матеріальну допомогу;

 

-         зміну прізвища.

 

При ліквідації підприємства Директор повинен бути звільнений в установленому порядку    ( документально оформлене звільнення Директора – протокол про звільнення та наказ про звільнення).

 

Протоколи та накази формуються разом за хронологією.

 

 СПРАВА №2

 

Розрахункові або розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати працівникам.

 

 Формувати справи необхідно у прямої послідовності: перший лист (Зверху) – найдавнішій документ – останній (знизу) найсвіжіший документ.

 

  СПРАВА №3

 

Відомості про персоніфікований облік працівників.

 

Справа формується таким чином – спочатку індивідуальні відомості про застраховану особу за абеткою, потім всі інші відомості, потім ярлики розписки.

 

 Кожний лист справи необхідно пронумерувати олівцем в правому верхньому кутку.

 

В кінці справи – ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ ЛИСТ СПРАВИ.

 

Передивитися всі документи – на всіх документах повинні бути підписи та печатки.

 

 Також необхідні:

 

 ОПИС справ – 2 прим.; Папка з зав’язками; Папір для зразків.

 

 

 

 

Інформація про роботу архівного відділу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за січень 2015 рік

Звіт про виконання плану роботи архівного відділу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за 2014 рік

Порядок передавання документів до архівного відділу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації під час ліквідації установ, підприємств, організацій 

Перелік ліквідованих установ, документи з особового складу яких зберігаються в архівному відділі Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації 

Версiя для друку