Головна  →  субсидії

Порядок призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

  1. Нормативи споживання послуг
  2. Як заповнити заяву та декларацію (заява, декларація )
  3. Як надіслати поштою та адреси управлінь 
  4. Телефони гарячої лінії 
  5. Графік прийому громадян з питань призначення субсидій 
  6. Як визначається розмір субсидії? 

З 1 травня 2015 року спрощено порядок надання субсидій населенню (постанова КМУ від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій»).

З 21 липня 2015 року внесено зміни до порядку призначення субсидій (постанова КМУ від 26.07.2015 № 475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій»).

З 30 квітня 2016 року внесено зміни до порядку призначення субсидій (постанова КМУ від 27.04.2016 № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»).

З 21 вересня 2016 року внесено зміни до порядку призначення субсидій (постанова КМУ від 08.09.2016 № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

 

Основні зміни, що вносяться:

 Призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів - заяви та декларації(скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб). При цьому запроваджуються спрощені форми заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звернення за субсидією.

 Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником. При цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії, шляхом направлення запитів до відповідних органів, установ та організацій.

 Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій (крім здійснення одноразової покупки вартість якої перевищує суму понад 50 тис. гривень):

наявність у власності двох житлових приміщень;

наявність у власності двох автомобілів;

наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;

здача в найм житлового приміщення;

здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у тому числі оплата медичних послуг та навчання) на суму понад 10 прожиткових мінімумів.

 

1. Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні.

В окремих випадках, на підставі рішення комісії субсидія може призначатись особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору оренди житла.       

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

      

        2. Куди і як подаються документи

З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Документи для призначення субсидії можуть бути надісланідо місцевого управління праці та соціального захисту населення поштою, або в електронній формі через офіційний веб-портал
Мінсоцполітики
або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з накладенням електронного цифрового або електронного підпису.

 ü спрощена заява;

ü спрощена декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у  житловому приміщенні.

ü Довідки про доходи - у випадках, передбачених абзацом третім пункту  12 Положення, а також у разі зазначення у декларації інших  отриманих  доходів,  інформація  про  які  відсутня  у ДФС, Пенсійному  фонді  України,  фондах соціального страхування тощо і відповідно  до  законодавства  не  може  бути  отримана за запитом структурного  підрозділу  з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому Положенням;  

(зміни, внесені згідно з Постановою КМ N 475 ( 475-2015-п ) від 26.06.2015)

ü Договір найму (оренди) житла, за наявності.

 Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

 Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соціального захисту населення отримують у порядку обміну від Державної фіскальної служи та Пенсійного фонду.

 При цьому, забороняється вимагати від заявників інші документи, ніж передбачені Положенням про призначення житлових субсидій.

 Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначються з місяця звернення до дати закінчення оплювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців з подальшим автоматичним продовженням.

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня;

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня.

За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається з місяця  звернення  до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди).

 Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування сплачених податків.

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Розмір  пенсійної  виплати враховується за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

 Для  фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного податку першої групи, до сукупного  доходу  за  кожний  місяць  враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб за цей місяць,  для  фізичних  осіб  -  підприємців,  які обрали спрощену систему  оподаткування  та  є  платниками  єдиного  податку другої групи, - трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування  та  є  платниками  єдиного податку третьої групи, - чотирьох  прожиткових  мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

(зміни, внесені згідно з Постановою КМ N 319 від 27.04.2016)

 Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично.

Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина і протягом двох місяців з початку нового періоду прийматимуть рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим домогосподарствам та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які зверталися.

 Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.

 У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

 Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії.

 У яких випадках субсидія не призначається?

 Субсидія не призначається, якщо:

будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

 УВАГА! Які обмеження скасовані:

 у житловому приміщенні зареєстровані особи працездатного віку, які не працювали, не навчалися за денною формою навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення.

житлове приміщення родина здає у найм або оренду.

у володінні родини є більше ніж одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі перевищує встановлену соціальну норму житла, в межах якої надається субсидія.

родина має у володінні два або більше транспортних засобів (механізмів) що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції. При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску. Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб іншого житлового приміщення (будинку) та транспортних засобів (механізмів) декларується під час подання заяви про призначення субсидії.

будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб (це може бути купівля земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо).

  

Оболонське управління праці та соціального захисту населення приймає громадян із питань призначення субсидій за адресою: вул.Озерна, 18-А (каб. 137):

понеділок, середа - з 09:00 до 18:00

 вівторок, четвер  - з 14:00 до 18:00

 п'ятниця - з 09:00 до 13:00

 перерва на обід - з 13:00 до 13:45

  

Зміни до порядку призначення субсидій на житлово-комунальні послуги, які набирають чинності з 1 травня 2015 року

 Інформація про удосконалення порядку надання житлових субсидій

 

 

 

Версiя для друку