Головна  →  Новини  →  14 листопада 2017

Інформація про систему організації міжнародного співробітництва навчальних закладів району в сучасних умовах реформування освітнього простору України

Відповідно до наказу МОН від 05.08.2016 № 949 розпочався всеукраїнський експеримент на тему: «Районний методичний ресурсно-сервісний центр, як новий формат методичної служби в умовах трансформації в освітньому просторі України на базі науково-методичного центру Оболонського району». Концепцією науково-пошукового проекту «Переформатування районного науково-методичного центру у районний методичний ресурсно-сервісний центр» передбачено подальше реформування освіти на всіх її  рівнях з урахуванням нового суспільного замовлення та соціальних орієнтирів. А вони спрямовані на перехід системи освіти на новий гуманістично-інноваційний тип, який забезпечить її конкурентоспроможність в європейському та світовому освітньому просторі.

Формування нової освітньої ідеології тісно пов’язане з міжнародним співробітництвом в загальноосвітніх навчальних закладах і є важливим кроком до європейської та світової інтеграції України та розвитку демократичного суспільства. Тому організація міжнародного партнерства в закладах освіти є важливим напрямком в районі.

 

З метою забезпечення подальшого розвитку міжнародної співпраці у вересні 2016 року був складений моніторинг якості організації міжнародної співпраці в закладах освіти району. Критеріальною шкалою якого було передбачено вивчення наступних питань:

1. Створення умов для організації міжнародної співпраці (пошук зарубіжних партнерів, визначення перспективних напрямків співпраці, укладання угод, вивчення досвіду зарубіжних колег, видання відповідних наказів, визначення відповідальних, тощо).

2. Виконання зобов'язань за Угодами (підготовка та участь у спільних проектах, принципи функціонування учнівських осередків дружби, вивчення досвіду зарубіжних колег, обмін делегаціями тощо).

3. Оцінювання психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до відкритого міжнародного діалогу (анкетування, соціальне опитування, висновки про готовність учасників навчально-виховного процесу до роботи в міжнародних проектах, наявність змін у свідомості та переконаннях педагогів, прояви творчості, креативності у спілкуванні з школярами, відмова від класно-урочної форми навчання).

Невелика кількість показників моніторингу дає можливість встановити наявність системи в роботі кожного закладу, забезпечити зворотній зв'язок, внести своєчасні корективи в процесі спостереження за результативністю заходів міжнародного спрямування. 

 

У жовтні 2016 року вивчався існуючий стан роботи з міжнародної співпраці у школах за період 2013-2016 рр. Відповідно до моніторингу було обрано два показники: створення умов для організації міжнародної діяльності в навчальному закладі та виконання зобов'язань за міжнародними Угодами.

Отримані дані моніторингу дали нам можливість зробити такі висновки:

- у 2013-2014 н.р. школами району було укладено 26 угод про міжнародну співпрацю;

- 26 шкіл співпрацювали на підставі укладених договорів про співробітництво з 35 школами з 13 країн світу; 11 шкіл підтримували зв’язки з 25 міжнародними організаціями та дипломатичними представництвами; 4 школи співпрацювали з 5 українськими діаспорами з 4 країн світу; 15 навчальних закладів району брали участь у 36 міжнародних проектах, в районі функціонувало 13 учнівських осередків дружби; зарубіжні країни відвідали – 560 учнів та 49 педагогів;

- у 2014-2015 н.р. співпраця закладів освіти з міжнародними партнерами значно погіршилась: лише 10 шкіл співпрацювало з 14 школами з 6 країн світу; з дипломатичними представництвами підтримували зв’язки 2 школи, лише 8 шкіл брали участь у 15 міжнародних проектах, зарубіжні країни відвідали 118 учнів і 20 педагогів.

- у 2015-2016 н.р. в 4 школах строк дії угод закінчився, інші країни відвідали лише 59 учнів і 10 педагогів.

Отже за останні роки спостерігався спад активності і для цього були об’єктивні причини, які пов’язані в тому числі і з політичними подіями в нашій країні.

Такий стан справ змусив шукати шляхи покращення роботи за цим важливим напрямком. 

З метою відновлення міжнародної співпраці в школах у листопаді 2016р. були визначені основні напрямки діяльності науково-методичного центру, а саме:

1.АНАЛІТИЧНИЙ (вивчення потреб навчальних закладів освіти в організації допомоги, щодо налагодження міжнародної співпраці, вивчення існуючого досвіду, пошук результативних інноваційних форм, методів роботи, вивчення можливостей в Україні брати участь у короткотривалих та довготермінових проектах міжнародної співпраці в середній освіті тощо).

2.РЕСУРСНИЙ (створення інформаційних баз даних: партнерства в освіті, обміну делегаціями, успішно реалізованих проектів, методичних кейсів тощо.).

3.СЕРВІСНО-МЕТОДИЧНИЙ (надання методичної допомоги відповідальним за міжнародну співпрацю в навчальних закладах освіти в налагодженні співпраці з навчальними закладами різних країн, започаткування постійної рубрики «Діалог в освіті, співпраця, зміни» в районній газеті «Дзеркало» та ін.). 4.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ (Укладання Договорів про співробітництво та спільну роботу в проектах з Міжнародними організаціями, діаспорами, Центрами співдружності тощо, створення педагогічного партнер-клубу, створення в навчальних закладах учнівських осередків дружби, організація виїзду делегацій за кордон тощо).

5.МОНІТОРИНГОВИЙ (системне вивчення стану роботи за даним напрямком, розробка критеріїв ефективності організації міжнародної співпраці в районі).


З метою подальшого розвитку ініціативи учасників навчально-виховного процесу та залучення до взаємодії міжнародних організацій була створена модель міжнародної співпраці, яка об'єднала: науково-методичний центр з міжнародними громадськими організаціями, представництвами та освітніми установами.

Відповідно до Моделі в минулому навчальному році започатковані такі інноваційні форми роботи як: міжнародний педагогічний партнер-клуб, районний учнівський клуб «ЄтериторіЯ» та міжнародні учнівські клуби в загальноосвітніх навчальних закладах для вивчення в тому числі країн Азії, Латинської Америки, США та країн Євроатлантичного альянсу.


Користуючись створеною моделлю, вже в грудні 2016 року були укладені угоди про міжнародне співробітництво управління освіти з «Федерацією всесвітнього миру»; у січні 2017р. укладена угода з «Міжнародним Союзом Молоді» та міжнародною молодіжною організацією «Серце до серця», а у лютому 2017 року - з культурним японським центром «САН».

Метою укладених угод є: участь в міжнародних проектах, які реалізуються в Україні, розширення зв’язків з партнерами зарубіжжя, проведення спільних заходів, обмін організованими учнівськими та педагогічними делегаціями; реалізація спільних освітніх проектів тощо.


На підставі угоди з Федерацією всесвітнього миру вже у січні 2017р.: школи №№8, 9, 14, 16, 211, НВК «Оболонь», гімназія «Потенціал» взяли участь у «Школі миру» громадської ініціативи «Всеукраїнська молодіжна федерація молоді за мир у партнерстві з іншими організаціями», що діє під егідою Федерації всесвітнього миру і після проходження курсу навчання та практичного втілення отриманих знань, через організацію власних миротворних ініціатив учні стали Юними послами миру.


У січні-лютому 2017р. на підставі укладеної угоди з Міжнародним Союзом Молоді 520 учнів від 9-ти загальноосвітніх навчальних закладів району (№№ 210, 216, 157, 240, 285, 168, 9 та НВК «Оболонь», ліцей туризму) вперше взяли участь в освітній програмі Чеської республіки та Великобританії на 2016-2017р.р. і стали учасниками Третьої Міжнародної Олімпіади з англійської мови, організацію якої в Україні здійснює Представництво Міжнародного Союзу Молоді. В десятку переможців увійшли: учениця 11-А класу НВК "Оболонь" Русакова Лариса, яка отримала сертифікат TOEFL та 7 учнів отримали сертифікати на знижку на навчання за будь-якою програмою у Чехії.  


У лютому 2017р. була досягнута домовленість про співпрацю управління освіти з Представництвом Євросоюзу в Україні. Це дало змогу приєднатись до Проекту «Євроклуб», який фінансується Представництвом та впроваджується громадською організацією Фундація «Відкрите суспільство». 

Метою співпраці в проекті є формування у дітей поняття європейського виміру, яке являє собою певну систему інтегрованих знань, у процесі оволодіння якими створюються умови для розвитку в особистості ціннісних орієнтацій, загальножиттєвих компетенцій, які вважаються необхідними для кожного європейця, а також вмінь, необхідних для життєдіяльності в сучасному європейському співтоваристві.


Для реалізації цих завдань був започаткований районний учнівський клуб «ЄтериторіЯ», членами якого стали учні 7-10класів. Це представники 31 школи - всього 129 осіб.  

Урочиста церемонія відкриття  Клубу відбулась 23 лютого 2017р. в Оболонському РДА, в якій взяли участь: радник з питань преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні, Голова правління Федерації всесвітнього миру, директор японського культурного центру САН. Євроклубівський рух є потужним інструментом проєвропейського виховання шкільної молоді, засобом якого відбувається їх ознайомлення із європейськими цінностями, формування розуміння важливості активного контактування молоді та спільного продукування ними нових ідей.     

Для організації роботи в Клубі обрані координатори. Ними стали молоді педагоги: вчитель французької мови- Олег Папуша (СШ № 216), вчитель англійської мови - Олег Каліченко та вчитель української мови - Ірина Димар (школа № 8). 


Районний інноваційний проект «Формула майбутнього» у 2017р. був надісланий на конкурс європроектів і рішенням Представництва Європейського Союзу в Україні визнаний переможцем конкурсу.


Нині усі загальноосвітні навчальні заклади району підключились до розробки напрямків нового молодіжного проекту, що дасть можливість кожній школі отримати практичні матеріали для роботи з учнями за напрямком «Ціннісні орієнтації сучасної молоді».  


В районі започатковано управлінський пілотний проект міжнародного спрямування на тему: «Проблеми науково-методичного супроводу становлення особистості учня в процесі його соціалізації в сучасному світі». Для реалізації проекту у 2016р. був створений районний педагогічний партнер-клуб міжнародного спрямування, членами якого виявили бажання стати представники від 24 шкіл. Колегіальна думка і рішення членів клубу буде вирішальним у створенні спільних міжнародних проектів, розповсюдженні позитивного досвіду міжнародної співпраці, в організації спільних міжнародних заходів. Члени партнер-клубу будуть допомагати у прийомі міжнародних делегацій, здійсненні методичних експертиз освітянських проектів, розробляти план адаптації сучасних освітніх моделей, здійснювати тьюторський супровід учасників міжнародних конкурсів, олімпіад, змагань. Робота в педагогічному партнер-клубі продовжується. 

За ініціативою науково-методичного центру, за підтримки Федерації всесвітнього миру, досягнута домовленість про співпрацю партнер-клубу зі школою Сонджон м.Сеула (Республіка Корея).

В  рамках цієї домовленості відбулась перша міжнародна зустріч освітян району з пані Ю Мі Гьон - представником педагогічної спільноти від школи Сонджон.  

В ході зустрічі пані Ю розповіла про систему освіти в Кореї та поділилась досвідом системи виховання корейських школярів, наголосивши на тому, що в школі Сонджон існує шкала оцінювання стану виховної роботи в кожному класі і хороші справи кожного учня обліковує учитель, який 1 раз на місяць звітує перед адміністрацією школи про практичні справи його учнів та проведені ним виховні заходи.


Указом Президента України 2017рік оголошено роком Японії в Україні.   

У травні 2017 року, в рамках співпраці з японським культурним Центром САН, відбулась зустріч районного педагогічного партнер-клубу міжнародного спрямування з Нобуко Оморі сан Токіо (Японія). 

 

Цікавою була розмова про систему освіти Японії, ціннісні орієнтири школярів Країни висхідного Сонця та світові тенденції   виховання молоді .

Навчальні заклади активно підтримали ідею вивчення цієї колоритної країни. Відповідно до районного Плану заходів, щодо відзначення цієї події ініціативна група членів педагогічного партнер-клубу, до якої увійшли: педагоги, представники японського культурного центру САН та Центру творчості дітей та юнацтва, які підготовили та провели яскраві заходи в навчальних закладах освіти та в районі.

У 24 школах району вивчали: культуру, традиції, мистецтво, живопис, архітектуру, кіномистецтво, політичний устрій, філософію та особливості освіти Японії. За підтримкою культурного центру САН відбулись майстер-класи з японського хенд-мейду, японської каліграфії, педагоги та учні співпрацювали з працівниками центру САН, що дало змогу значно підвищити їх знання про цю яскраву країну та її традиції.


11 травня 2017р. у спеціалізованій школі №214 відбулось яскраве свято «Енергія Сонця» , присвячене Року Японії в Україні, яке розпочалось відкриттям виставки японського хенд-мейду.

Червону стрічку перерізали: Набуко Оморі сан (Японія) та Катерина Михайлівна Бала - директор СШ №214. Експонати на виставку японського хенд-мейду виготовили учні ЗНЗ № 252, 216, 214, 14, 104, 219, 157, 298, 299, 8, 170, 239, 18, 233, НВК «Оболонь», НВК № 157, ПШ №244, ліцей туризму, ЦНТТМ «Сфера», дитячий оздоровчо-екологічний центр.

Учасники свята мали змогу відвідати чайну церемонію, виготовити власноруч японські солодощі, взяти участь у фотосесії в японському кімоно, які проводили пердставники культурного японського центру «САН»- Міюкі Цудзукі, Саорі Кікучі, Сачіко Маеокі. Показові виступи з дзюдо презентували вихованці ДЮСШ «ІППОН» та «Школа міжності».

Свято продовжилось великим концертом- «Домінанта душі», на якому були присутні: президент культурного центру «САН» в Україні – Тетяна Андрущенко; віце-президент культурного центру «САН» в Японії - Нобуко Оморі сан; Голова правління «Федерації всесвітнього Миру» - Михайло Ільїн; Голова правління «Федерації жінок за мир у всьому світі» - Тетяна Коцеба; заступник головного редактора газети «Справи сімейні» - Людмила Грабовенко.

З повагою і шаною розповідали учні про мистецтво, культуру, науку, історію та сучасність великої країни-Японія! Лунала японська музика, поезія, танці, учні демонстрували свої успіхи у написанні ієрогліфів, їх майстерність оцінила майстер каліграфії  Нобуко Оморі сан. 


Німеччина та Україна відзначають у 2017 році 25 років встановлення дипломатичних відносин.

Міністри закордонних справ обох країн прийняли рішення про проведення Українсько-німецького року мов для зміцнення та розбудови взаєморозумінні та дружби, а також співпраці між двома країнами у культурно-освітній сфері.

Організаторами Українсько-німецького року мов 2017/2018 є Міністерство закордонних справ ФРН, Посольство Німеччини в Україні за домовленістю з Міністерством освіти і науки та Міністерством закордонних справ України.

Метою Українсько-німецького року мов є поглиблення існуючої співпраці між установами освіти та культури обох країн та започаткування нових довгострокових партнерських стосунків і проектів. Загальноосвітні навчальні заклади в яких вивчається німецька мова вже спланували заходи щодо відзначення цієї події. Педагогічний партнер клуб міжнародного спрямування  разом з членами клубу «ЄтериторіЯ» готується до проведення цікавого районного свята.


Важливим завданням науково-методичного центру є координація міжнародної співпраці в районі та надання методичної допомоги учасникам навчально-виховного процесу. Для реалізації цієї мети створений методичний кейс, в якому вміщені: перелік міжнародних програм, які передбачають партнерство в середній освіті, міжнародні проекти, які діють в Україні, презентаційні матеріали міжнародних організацій та перелік пропозицій для шкіл, методичні рекомендації для координаторів Клубу «ЄвротериторіЯ», інтеграційні вправи, тренінги, рекомендації фасилітаторам і тьюторам в роботі районного клубу старшокласників, інструктивно-методичні листи, методичні рекомендації щодо проведення в районі заходів, положення про проведення міжнародних заходів, тощо.  

                                               

На сторінках районної газети «Дзеркало» започаткована нова рубрика «ДІАЛОГ В ОСВІТІ, СПІВПРАЦЯ, ЗМІНИ». Тут щомісячно друкуються статті з досвіду роботи шкіл, в тому числі і шкіл інших країн, які мають сталі успіхи в організації партнерства в освіті, адже робота в міжнародних проектах передбачає впровадження інноваційних форм  роботи.

Активно співпрацюють з школами різних країн світу такі навчальні заклади:

СШ№ 16 -  школа в м.Сіракузі (Франція)

СШ № 20- школа в м.Аржелез (Франція)

Школа № 285- школа в  м.Сан-Рафаель (Франція)

НВК «Оболонь» - школа в м.Баку (Азербайджан)

СШ № 14-  школи в м.Піннеберг та м.Тюрінгія (ФРН)

СШ № 239- м. Кляйнмахнов та м.Бонн(ФРН)

Гімназія «Пріоритет»- школа в м.Краснік (Польща)

СШ №211- школа м. Стокгольм (Швеція)

 НВК № 299- школа м.Бейтар(Ізраїль)

Британська міжнародна школа- Кембріджський університет

Ліцей туризму- школа на Кіпрі (Греція)


Навчальні заклади району систематично беруть участь і в окремих міжнародних проектах та програмах:

 

- ПАШ ЮНЕСКО (16, 8, НВК «Оболонь», 211, Міжнародна французька школа);

- програма «Cambridge English Schools» (НВК №157, НВК № 143);

- програма «Школи-партнери майбутнього»(СШ №14),  

-експериментальна міжнародна освітня програма «Класна школа» (НВК № 143); 

- програми: « Шорашим» „Коріння”,  та  „Толерантність”,   проект «Діалоги поколінь»,   Міжнародний український,молдавський, білоруський, єврейський проект    «Історія та  уроки Холокосту»  (НВК 299);

 

-проект «Молодь дебатує»  (СШ № №239,14); проект білінгвальної школи (СШ №20) ;  проект «Діти та молодь без кордонів»(школа № 252).

Цікавим системним творчим проектом виявився «Кельнський Карнавал».  

 

Щорічно 28 лютого він проходить одноразово в Кельні та у СШ № 239.  Саме тут  учні  налагоджують діалог в реальному житті в тому числі і з носіями мови, вправляються  в мовленні країни-партнера. 

Проведення  міжнародних телемостів відбувається в рамках міжнародного спільного проекту за участю шкіл-партнерів проекту ПАШ ЮНЕСКО «Навчання для майбутнього» у НВК «Оболонь». Школи-партнери: Європейський ліцей м.Баку (Азербайджан), Державна гімназія  м. Талсі (Латвія), Мовна школа  імені Івана Вазова м.Пловдів (Болгарія) та НВК «Оболонь» працюють в спільних проектах.

Стало традицією в районі проводити в рамках святкування Днів Європи конкурси-фестивалі «Діалог держав-партнерство в освіті», який проходить на районному та міському рівнях. У 2016р. команда СШ №252 (керівники -  Гур’єва Т.Я., Буніна В.Я., Бойко М.А.), здобула ІІ місце серед 10 команд м.Києва. У 2017 р. на міському етапі конкурсу район представляв НВК «Оболонь» (країна Болгарія).


Щороку традиційно відмічаються Дні Європейської спадщини. В рамках цього заходу в районі проводиться конкурс «Пізнаємо Європу разом!».


У 2016р. у конкурсі взяли участь 6 команд загальноосвітніх навчальних закладів району, які презентували історичну та культурну спадщини: Іспанії (НВК № 157), Греції (школа № 8), Німеччини (СШ № 211, СШ № 14), Чехії (школа № 29), Норвегії (СШ № 214. Переможцями стали: І місце- команда  НВК № 157 (Іспанія) та Школа I - III ступенів N 29 (Чехія); ІІ місце- СШ № 211(Німеччина); ІІІ місце - Школа I - III ступенів № 8(Греція). 

Наступним заходом приуроченим до святкування Днів Європейської спадщини став конкурс «Зірки Євробачення народжуються на Оболоні!». 


У 2016 році 7 шкіл стали переможцями цього конкурсу: в категорії наймолодших І місце виборола школа № 285; в категорії 11-14 років – школи №№ 8, 170, 231, гімназія «Потенціал»; в категорії 15- 17 років виборола  І місце школа 285; а серед творчих колективів перше місце посів колектив  НВК №157.

Протягом навчального року в районі були організовані інші заходи, приурочені до знаменних дат та міжнародних свят: Районний  конкурс «Я –Європеєць», який відбувся у 26 школах району, День Греції (у гімназії «Потенціал» ), Міжнародний день музеїв, конкурс «Країнознавець: літературні читання, книжкові виставки, присвячені дням європейської спадщини, тематичні виховні години, бесіди, круглі столи, заочні подорожі країнами Європи, Дні європейської кухні (пройшли у всіх школах району., Міжнародний день миру та  проведення церемонії миру.(у СШ №211), День Катастрофи та героїзму європейського єврейства, Свято Ту-бішват у гімназії-інтернат №299, Тиждень європейських мов, Англомовне свято „Різдво у різних країнах світу”, Поетичний конкурс, присвячений Всесвітньому дню поезії,  англомовне свято, присвячене Міжнародному дню Землі, Конкурс на кращого знавця історії Норвегії (СШ №256), Шкільний фестиваль країнознавчих заходів «Святкує Німеччина», Віртуальна подорож до країн Європи (школа-інтернат №22), Міжнародний день миру – Урочиста лінійка «Запусти голуба миру!»(гімназія «Потенціал») Участь у 5-му країнознавчому просвітницькому фестивалі: «Діалог культур: країни Америки, Австралія та Океанія», який проводився в Університеті економіки і права «КРОК»(СШ№ 16), відзначення  Європейського Дня мов «Слово до слова» (СШ 214).


Окремо слід сказати про літні мовні табори.  У 2016-2017 н.р. в районі діяли 20 літніх мовних таборів:  (ЗНЗ № 9, 168, 225, 226, 285; НВК № 20, 240 «Соціум», СШ № 216, 252, ПШ № 268, СПШ № 244) та  9 (ЗНЗ № 8, 232, 245, СШ № 16, 298, НВК № 157, «Оболонь», «Потенціал», «Екологія і Культура»). Це гарна можливість для учнів – а в основному це Школярі 1-х-7-х класів мали можливість повторити вивчене з іноземної мови, поспілкуватися з друзями, відвідати цікаві екскурсії, взяти участь у мовних іграх, квестах, створити проекті роботи, взяти участь у конкурсі інсценізації іноземною мовою та  тімбілдінгу ( малюнки на асфальті).

 

Школи нашого району (НВК № 240 «Соціум», Школа І-ІІІ ступенів № 232, «Екологія і Культура») та французької (НВК № 20) взяли участь у конкурсі, оголошеному громадською організацією «Go Global» та виграли його, завдяки чому  учні в таборах мали нагоду проводити заняття за програмою  «GO Camp»,  спілкуючись з носіями  англійської  мови.

В 2016-2017 н.р. в реалізації районної моделі міжнародної співпраці взяли участь 92% загальноосвітніх навчальних закладів. Активізація міжнародної співпраці в районі відбулась і про це свідчить висока активність навчальних закладів освіти.

Досвід інших країн є важливим орієнтиром у створенні власної якісної освіти. Школа має спиратися на творчі здобутки розвитку партнерських стосунків та кращий міжнародний освітній досвід, співпрацю наукових установ з загальноосвітніми навчальними закладами і це дасть змогу об'єднатись світовій освітянській спільноті для вирішення актуальних проблем навчання та виховання молоді.

Розбудова в районі напрямку «Міжнародна співпраця в середній освіті» продовжується. 

За інформацією управління освіти

Перейти до спискуВерсiя для друку

 

Я Ð?Ð?Ю Ð?РÐ?Ð?Ð?!