Головна  →  Новини  →  14 листопада 2017

Інформація про роботу відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців»

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у своїй діяльності здійснює повноваження, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної реєстрації.

До Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та інших нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації постійно вносяться зміни, спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, забезпечення її відкритості та прозорості, ефективності та доступності для громадян.

У відділі працює 10 державних реєстраторів.

Державний реєстратор, відповідно до Закону: приймає документи; перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; веде Єдиний державний реєстр; веде реєстраційні справи.

За 10 місяців 2017 року через Центр надання адміністративних послуг до відділу звернулось 11107 заявників з питань включення відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця, створення відокремлених підрозділів юридичних осіб, припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та інших питань у сфері державної реєстрації.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється протягом 24 годин після їх надходження, крім вихідних та святкових днів.

Відповідно до статті 36 Закону за державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

- 30 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою, що становить 480 грн;

- 10 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про благодійну організацію, що становить 160 грн;

- 10 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця, що становить 160 грн;

- за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, що становить 140 грн.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

- 5 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання  витягу в паперовій формі, що становить 80 грн;

- 7 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі, що становить 110 грн.

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень, тобто з 01 січня 2018 року розмір адміністративного збору збільшиться пропорційно збільшенню прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у скорочені строки» визначено окремі розміри плати за проведення такої державної реєстрації, а саме:

- у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію:

протягом шести годин - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця, що становить 1440  грн;

- у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію: протягом двох годин - за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця, що становить 2880 грн.

Вищезазначені кошти зараховуються в повному обсязі на рахунки управління Державної казначейської служби України, на відміну від адміністративного збору, який справляється за державну реєстрацію проведену іншими суб’єктами  державної реєстрації, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів, які здійснили державну реєстрацію.

Відділ також здійснює інші повноваження, передбачені законодавством: надає відповіді на запити фізичних осіб, юридичних осіб, органів державної влади; звернення громадян; готує реєстраційні справи юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців для передачі їх у паперовому вигляді до державних реєстраторів інших органів державної реєстрації в зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичних осіб та зміною місця проживання фізичних осіб-підприємців, готує копії документів, які відповідно до Закону потребують витребування (вилучення) на підставі судового рішення про тимчасовий доступ до документів, видає копії документів з реєстраційної справи на підставі запиту про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

Відповідно до чинного Закону у сферу державної реєстрації введено принцип екстериторіальності (можливість прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації в межах Києва будь-яким суб'єктом державної реєстрації в межах компетенції незалежно від місцезнаходження юридичної особи чи фізичної особи-підприємця).

Відповідно до зазначеного принципу, до відділу з початку року надійшло 7180 комплектів документів в паперовому вигляді від інших суб’єктів державної реєстрації, які провели реєстраційні дії щодо суб’єктів господарювання зареєстрованих в Оболонському районі.

Враховуючи те, що пунктом 3 статті 29 Закону визначено, що реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, фізичної особи-підприємця, державні реєстратори відділу є відповідальними щодо формування, комплектування, архівного зберігання реєстраційних справ юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в Оболонському районі незалежно від того, яким суб’єктом державної реєстрації проведена та чи інша реєстраційна дія.

З початку року державними реєстраторами відділу відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Міністерством юстиції України 18.11.2016 № 3267/5 опрацьовано документи та сформовано реєстраційні справи щодо 18215 суб’єктів господарювання.

За 10 місяців поточного року державними реєстраторами відділу було передано 1290 реєстраційних справ суб’єктів господарювання в зв’язку зі зміною їх місцезнаходження, місця проживання .

Виготовлені копії та проведено виїмку документів з 143 реєстраційних справ, надано копії документів з реєстраційних справ  128 юридичних осіб відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 10.06.2016 № 1657/5.

За поточний рік сума адміністративного збору, що справляється за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців зарахована до бюджету в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України склала 1151337 гривень із них:

-за державну реєстрацію – 935585 грн.;

-за прискорення термінів розгляду документів-56168 грн.;

-за надання відомостей з ЄДР -159584 грн. 

 

За інформацією відділу з питань державної

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

Перейти до спискуВерсiя для друку

 

Я Ð?Ð?Ю Ð?РÐ?Ð?Ð?!